länkar

 

Länk till Wikipedia om Concordia

Länkar till systersällskap

Sällskapet IDUN

Sällskapet IDUN, grundat 1862 i Stockholm, har enligt stadgarna (senast reviderade den 6 december 2000) "till uppgift att befordra samvaro mellan personer, verksamma inom olika kulturområden." Vid sammankomsterna, som äger rum en gång i månaden utom under sommarmånaderna, förekommer föredrag och konststunder vid vilka konstnärer ger inblickar i sina konstnärskap. Novembermötet ägnas åt musik.

 

Sällskapet Gnistan.

Gnistan eller Sällskapet Gnistan är en intresseförening, eller ett sällskap, som grundades 1878 instiftat av kassören vid Bergslagernas Järnvägar och privatarkeologen Wilhelm Berg.


Heimdall

Heimdall (av heim med betydelsen "värld" och dallr med betydelsen "blomstrande träd") räknas som en av asarna i nordisk mytologi trots att han inte ansågs vara son till Oden. Av namnets etymologi kan man sluta sig till att Heimdall var en representant för världsträdet Yggdrasil och då Yggdrasil ofta antas ha varit en omskrivning för Vintergatan tror man att Heimdall var en himmelsgud. Gudomligheter med liknande karakterisiska finns även hos samer, samojeder, tunguser och eskimåer. Hans namn förekommer dock knappt i den norröna kulten men desto rikligare i nordisk mytologi.